top of page

O kmetiji

O kmetiji
U

Kmetija Banfi leži na prekmurski ravnici med Mursko Soboto in avstrijsko mejo. Če iščete impresiven pogled, si morate v pomladno-poletnih mesecih ogledati polja kmetije.

U

Kmetija deluje od leta 1894. Takrat je bila na le 3 hektarjih. Od takrat se je površina kmetije povečala na 43 hektarjev. Za intenzivno kmetijstvo se uporablja 40 hektarjev, za lastne namene pa 3 hektarje gozda. Vsa dela na kmetiji opravlja petčlanska družina, ki vso svojo ljubezen položi na polja in pridela.

Z leti se kmetija prenaša na mlajše generacije, ki nato skrbijo za dodatno rast in obstoj kmetije. Poleg tega je kmetija posodobljena s kmetijsko opremo, ki omogoča hitrejšo in kakovostnejšo obdelavo polj ter tako poveča pridelek tako v količini kot v kakovosti.

Pridelujemo žita, kot so pšenica, rž in ječmen, skupaj z oljnicami, kot so buče, repiko in koruzo. Poleg tega v obsežnem sadovnjaku pridelujejo oreščke in sadje.

Svoje kakovostne pridelke skrbimo od sejanja do pridelka. Po trgatvi pridelek bodisi prodamo v nadaljnjo predelavo bodisi ga shranimo na domačiji. Slednje nato spremenimo v kakovostne in okusne izdelke.

U

Od leta 2014 smo na kmetiji začeli tudi dopolnilno dejavnost. Za tržno nišo izberemo buče. Tako od leta 2014 prodajamo bučno olje, skupaj z orehovim oljem, ki smo ga jeseni 2014 dodali v svojo paleto izdelkov.

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

štorklja
oljna ogrščica
jesenska setev
demon
detelja
ječmen
cvet_oljne_ogrščice
Program razvoja podeželja

Naslov dejavnosti:

Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (ukrep 10)

U

Cilji :

Zmanjšajte vpliv kmetovanja na okolje

U

U

Pričakovani rezultati: Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, pravilno upravljanje z vodami in gospodarjenje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

U

U

U

U

U

Ukrep Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju visokokakovostnih kmetijskih praks, usmerjenih v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, pravilno upravljanje z vodami in upravljanje tal, pa tudi ublažitev in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo zahtevane standarde običajne kmetijske prakse. To niso izplačila dohodka, ampak izplačila, ki pokrivajo dodatne stroške in izgubo dohodka zaradi izvajanja zahtev visokih standardov ukrepov KOPOP. Ta plačila nagrajujejo kmeta kot skrbnika za okolje, ki s svojimi dejavnostmi skupaj s pridelavo hrane ohranja naravo, varuje vodo in tla, vzdržuje podeželje, zagotavlja izvajanje družbeno pomembnih storitev in nebarovskih javnih dobrin.

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Glavne dejavnosti:

DELOVANJE KMETIJSTVA IN RASTLINSKE PROIZVODNJE

U

Operacija "Kmetijstvo in pridelava zelenjave" pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks. Izboljša stanje tal in vode z izboljšanjem rodovitnosti in strukture tal, povečanjem mikrobioloških aktivnosti tal, zaščito tal pred škodljivimi vplivi vremena (skorja, izguba vlage, erozija), fitosanitarnimi učinki (manj plevela, manj škodljivci in patogeni) ter preprečevanje izpiranja hranil v podtalje.

U

VIRI DELOVANJA VODE

U

Operacija "Vodni viri" pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih območjih teles površinskih voda in območjih teles podzemne vode iz načrta upravljanja voda. Namenjen je ohranjanju in izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispeva pa tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal.

OPERACIJA ZA OHRANJANJE GENETSKIH VIROV RASTLIN, OGROŽENA Z GENETSKO EROZIJO

U

Operacija "Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija" pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in je namenjena zaščiti in ohranjanju prvotnih lastnosti in genetske variabilnosti avtohtonih in tradicionalnih sort žit, koruze, krompirja, oljnic, krmnih rastlin , zelenjava, hmelj, sadne rastline in trta.

U

U

Sofinanciranje: "Evropska kmetijska zabava za razvoj podeželja: Evropa vlaga v podeželje"

U

bottom of page